contacte amb noltros Contacta amb nosaltres:

Telèfon: (+34) 971 495 148
Mail: atreyud@atreyud.com | bbb@atreyud.com

Qui som?

Atreyud

Atreyud Sisè es constituí a l’any 2002 com a empresa amb la intenció de trobar un espai dins l’àmbit de la intervenció social, l’animació sociocultural, el temps lliure i l’educació. La seva especialització en gestió de serveis i programes socioeducatius, prové del capital d’experiència en la gestió socioeducativa i consultoria i investigació social per les trajectòries prèvies de les seves integrants.

Als darrers anys, Atreyud ha ampliat els seus àmbits d’intervenció creant l’Àrea de Consultoria, Innovació i Desenvolupament, i l’Àrea de Gestió del Coneixement.

Atreyud considera el seu principal element d’identitat llur compromís amb la qualitat, amb la feina ben feta i amb la professionalització dels serveis d’intervenció socioeducativa tant a l’àmbit formal com no formal.

L’esforç per mantenir aquests paràmetres de qualitat, professionalitat i gestió especialitzada amb els seus clients és una constant de la nostra empresa, així com participar en el desenvolupament personal i professional de totes les persones que formen part d’Atreyud.

L’equip d’Atreyud està format per un grup de professionals interdisciplinars procedents de diferents àmbits formatius i laborals que comparteixen un objectiu bàsic: contribuir al desenvolupament de programes i actuacions en benefici de la població de les Illes Balears, especialment d’aquells col·lectius amb més necessitats, mitjançant la posada en marxa de programes ja sigui des de l’àmbit de l’administració, des de les organitzacions no lucratives, com des de la iniciativa pri5vada.

a ATREYUD treballem

  1. per una feina ben feta
  2. en equip interdisciplinari
  3. amb ètica
  4. per la innovació
  5. amb les persones i per a les persones
  6. perquè ens agrada el que fem....
  7. amb professionalitat
  8. amb eficàcia i fiabilitat
  9. adaptant-nos a les vostres necessitats...

© Atreyud, Serveis d’ Intervenció Socioeducativa SL / Política de privacitat / Facebook Facebook / Twitter Twitter