contacte amb noltros Contacta amb nosaltres:

Telèfon: (+34) 971 495 148
Mail: atreyud@atreyud.com | bbb@atreyud.com

gestió de projectes

L’Àrea de gestió de projectes es dirigeix sota els objectius i línies que l’empresa es marca any darrera any en referència a la participació en la vida pública del nostre territori gestionant serveis públics de l’àmbit d’intervenció d’Atreyud.

Aportem a la gestió dels serveis públics un mètode de treball basat en els nostres principis, uns equips humans formats, amb experiència i il·lusió, i sobretot aportem una gestió professional, nítida i de respecte cap als ciutadans.

pdf Serveis que oferim (pdf - 172 kb)

feines fetes

consultoria, innovació i desenvolupament

Per Atreyud, no es pot intervenir única i exclusivament des de l’acció, també aposta per la investigació com a fase prèvia de qualsevol intervenció i com un instrument d’aprofundiment de la pràctica i de reflexió sobre la teoria, per tal d’ajudar a una millor comprensió de fenòmens socials i educatius que faciliti una anàlisi més exhaustiva de les problemàtiques de la nostra societat i permeti dur a terme diagnòstics que afavoreixin unes propostes d’intervencions que s’ajustin a la realitat.

Atreyud compta entre els seus serveis amb un servei d’ASSESSORAMENT I CONSULTORIA en INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT adreçat tant a administracions, empreses i entitats com a professionals dels àmbits en els que actua.

pdf Serveis que oferim (pdf - 175 kb)

feines fetes

gestió del coneixement

Després d'anys d'experiència demostrada i reconeguda en la que hem pogut desenvolupar diversos projectes, gestionar diferents serveis, etc. hem anat creixent i madurant en la gestió del coneixement. Aquesta suposa tot un sistema de funcionament, una metodologia i una pràctica que ens permet fer l'anàlisi, la selecció, l'emmagatzematge i la compartició dels coneixements entre els membres d'Atreyud.

Atreyud ofereix dins el camps de l'EDUCACIÓ I FORMACIÓ un servei tècnic de qualitat i específic adreçada als diferents professionals dels serveis socials, educatius i del lleure. Aquestes accions formatives es desenvolupen a través de noves pràctiques i estratègies metodològiques innovadores, per tal d'aconseguir que aquests coneixements esdevinguin una eina per a la resolució de problemes i foment del treball en equip.

pdf Serveis que oferim (pdf - 178 kb)

feines fetes

© Atreyud, Serveis d’ Intervenció Socioeducativa SL / Política de privacitat / Facebook Facebook / Twitter Twitter