contacte amb noltros Contacta amb nosaltres:

Telèfon: (+34) 971 495 148
Mail: atreyud@atreyud.com | bbb@atreyud.com

Política de privacitat

Pel compliment de la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informen que Atreyud, Serveis d'Intervenció Socioeducativa SL, garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels nostres usuaris.

D'acord amb la legislació vigent, tots el usuaris dels serveis de Atreyud, Serveis d'Intervenció Socioeducativa SL, tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.

Amés en qualsevol moment, l'usuari pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat.

Per a exercir aquests drets, els usuaris poden dirigir-se per telèfon: 971495148 o enviar un correu electrònic a la direcció atreyud@atreyud.cat.

© Atreyud, Serveis d’ Intervenció Socioeducativa SL / Política de privacitat / Facebook Facebook / Twitter Twitter